Kogu Eesti loeb!
2022 on raamatukogude aasta

25.05 – Tsirguliina raamatukogu on suletud
26.05 – Harukogud suletud – koolituspäev
27.05 – Lüllemäe Raamatukogu on suletud