Kogu Eesti loeb!
2022 on raamatukogude aasta

01.12-02.12 – Õru ja Sooru Raamatukogu suletud