Neljapäeval, 17. veebruaril kell 15.30 on Valga Keskraamatukogus külas polaarteadlane ja teaduse populariseerija Enn Kaup.
Ülekannet on võimalik jälgida ka Tsirguliina ja Lüllemäe raamatukogus kohapeal ja osaleda ka virtuaalselt oma seadme abil.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2NzJmYjUtYjRkYS00ZDA3LWE2NGQtYWJiNWQ1MzI3MGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229bce70c2-99ae-4aed-af92-0fad4a6c6acd%22%2c%22Oid%22%3a%2273dceb3b-9968-44f7-b2c6-b5b9565b9ab1%22%7d