Raamatukogud pakuvad kohapeal võimalust ja abi  kaasava eelarve hääletusel.

 

Kaasava eelarve rahvahääletus on  alanud

Rahvahääletus toimub 10.-28. veebruar 2022. a VOLIS keskkonnas ennast identifitseerides siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/738?kid=340361

Kaasava eelarve rahvahääletusele pääses 9 ideed ning alates 1. veebruarist on neid tutvustatud valla facebook´i lehel (tähestiku järjekorras).

Hääletusele on pääsenud 9 ideed (tähestiku järjekorras):

  • Jalgratta õpperada Pedeli kergliiklustee juurde
  • Kaagjärve külas seiklusrada
  • Karula Teeninduskeskuses – Lüllemäe raamatukogu kõrval paikneva terrassi kohandamine Õueraamatukoguks, mis saaks olema avalik tegevus- ja puhkeala
  • Lüllemäe külaplatsi korrastamine ja uuendamine
  • Nipernaadi skulptuuri ümbruse korrastamine ja valgustamine
  • Tsirguliina ja Lüllemäe mini-rambid
  • Valga Põhikooli jalgratta parkla
  • Väikelaste mänguväljak Valga linna Räni parki
  • Välitreenimisala Kaagjärvele

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva, endale meelepärase idee poolt.

Kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saab hääletada ka Valga Keskraamatukogus ning teistes valla raamatukogudes nende lahtioleku aegadel kasutades selleks raamatukogu avalikku arvutit ja vajadusel ka raamatukogu töötaja abi.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ideest. Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla infokanalites.

Ellu viiakse vähemalt kaks rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ideed, tingimusel, et ideed paiknevad valla erinevates piirkondades (Karula, Taheva, Tõlliste, Valga, Õru). Ideede elluviimiseks on kokku valla eelarves 50 000 eurot.