Veebruari algul, täpsemalt 3. veebruaril kohtusime kohalike elanikega Laatre vabaajakeskuse majas, et kuulata ära piirkonna inimeste soovid ja ootused ning siis juba täpsemalt tulevikusuunad paika panna.

Vallavalitsusest osalesid kokkusaamisel vallavanem Monika Rogenbaum ja asevallavanem Maarja Mägi, keskraamatukogu esindas direktor Triinu Rätsepp. Vestlusringis osales 25 inimest, suur osalejate arv näitas ühist muret kohaliku vabaajakeskuse toimimise osas.

Vallajuhid andsid ülevaate vabaajakeskuse ülalpidamise kuludest. Selgitati, et plaanis on teisele korrusele luua rendipinnad ehk korterid. Seega saab vabaajakeskuse tegevus olema esimesele korrusel. Ühise arutelu tulemusena jääb esimesele korrusele nii jõusaal kui pingpongilaud ning säilib ruumi rentimise võimalus eraüritusteks hinnakirja alusel.

Häid mõtteid oli palju. Kogukonnaliikmete poolt tehti ettepanek-üleskutse tuua vabaajakeskuse kööki ühiseks kasutamiseks kodus seisma jäänud heas korras lauanõud. Leidus neid, kes tahaks korraldada vabaajakeskuses pannkoogihommikuid kogukonna lastele. Inimesed ootavad erinevaid loenguid, tegevusi lastele ja kohtumisi. Loomulikult on vabaajakeskus koht, kuhu kohalikud seltsingud/MTÜ-d on oodatud oma tasuta pakutavaid tegevusi ellu viima.

Väga oluliseks teemaks kujunes arutelu sauna üle. Jõuti ühisele arusaamale, et seda on tõesti väga vaja, kuigi varasemast võis jääda mulje, et seda ei kasutagi keegi. Saunapäevaks sai esialgu kokku lepitud reede. Selleks, et aga päriselt saunapäevi teha, kinnitab vallavalitsus hinnakirja, kehtestab kasutamise korra ja muudetakse ka raamatukogutöötaja tööaegasid, et see sobituks vabaajakeskuse rütmiga.

Kõikide teenuste ja võimaluste osas oli läbiv teema info kättesaadavus ja jagamine. Rääkisime läbi, kust kogukonna liikmed infot saavad ja leppisime kokku, et kõik vabaajakeskuse kasutamist puudutav info tuleb esitada selgelt ja üles panna nii veebikeskkonda (valla koduleht, raamatukogu koduleht, sotsiaalmeeida) kui ka infotahvlitele Laatre külas ja vabaajakeskuses.

Olmeküsimustest jäi aga kõlama vajadus korda teha vabaajakeskuse trepp, välja vahetada välisuks ja lahendada aastatepikkune probleem toasoojaga: pool maja on üleköetud samas kui teine pool jahe.

Oleme väga tänulikud, et nii paljud elanikud tulid kohale ja mõtlesid kaasa. Anname enda poolt parima, et saaksime võimalikult kiiresti vajalikud ümberkorraldused tehtud. Hea on tunda, et teeme midagi, mis inimestele korda läheb.