Valga Keskraamatukogu ootab Sooru haruraamatukogusse rõõmsameelset ja teotahtelist spetsialisti

Tööülesanded
lugejateenindus, sh lugemisnõustamine, infopäringutele vastamine, lugejate juhendamine, tavakasutajate arvutialane nõustamine;
töö kogukonnaga;
raamatukogutundide ja kirjandusürituste ettevalmistamine ja läbiviimine;
kogu korrashoid, kujundamine, komplekteerimine;
raamatukogu kodulehe ja/või sotsiaalmeedia haldamine ja sisu tootmine
raamatukogu igapäevane heakord;

Nõudmised kandidaadile
raamatukogunduslik või muu kõrgharidus, raamatukogunduslik haridus, keskharidus
erialahariduse puudumisel valmisolek kutsekoolituse läbimiseks;
teotahe, iseseisvus, algatusvõime, õppimisvalmidus ja oskus planeerida oma aega;
teenindus- ja koostöövalmidus, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
hea arvutikasutamise ning info ja kommunikatsiooni seadmete kasutamise oskus;

Kasuks tuleb
varasem kogemus töötamisel laste ja noortega;
huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus;
varasem ürituste korraldamise kogemus;
varasem vabatahtlik tegevus;
käsitöö-/meisterdamise oskus;

Omalt poolt pakume
mitmekülgset ja huvitavat tööd;
abivalmis kolleege;
enesetäiendamise võimalusi;
puhkust 35 päeva aastas;

Lisainformatsioon
Täistööaeg
Töökoha asukoht: Sooru küla, Valga vald, Valgamaa

Tööle asumise aeg: Detsember 2022

Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid: Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, esseevormis nägemus raamatukogu rollist külakogukonnas. Dokumente ootame elektrooniliselt triinu@valgark.ee või Valga Keskraamatukogu postiaadressile Aia 12, Valga, 68203.
Tähtaeg:  20.november 2022
Lisainfo: (E-R 8.00-17.00) tel. 51 906 606 triinu@valgark.ee